HAKKIMIZDA

INARS Congress 2021

International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021

Dünyamızın kaynakları hızla tükeniyor… Dahası Dünya nüfusu, bir sonraki yılın kaynaklarından yemeye başladı bile… Çözümün yolu, gelecek nesillerin kaynaklarına el uzatmadan toplumsal ilerlemeyi sağlayacak ve refahı artıracak sürdürülebilir bir dünyayı inşa etmekten geçiyor. Birleşmiş Milletler 2030 yılı için “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni açıkladı. İnsan, toplum, çevre, sağlık, eğitim, tarım, sanayi, hizmetler, ekonomi ve mühendislik ekosistemlerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirliğin kendisi bir bilim dalı haline gelirken, bilimin tüm alanları ve hemen her disiplin, dünyanın yaşam destek ünitelerine kritik katkılar sunmaya başladı. Bilimin gündeminde ilk sırayı alan sürdürülebilirlik, artık her yönüyle disiplinli bir çabayı temsil ediyor. Bilimsel çalışma ve makalelerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversiteler ve bilim kurumları bu disipline artık olması gerektiği şekilde özel bir önem atfediyor.

Artikel Akademi; uzun yıllara dayanan akademik yayın tecrübesinin ışığında bilimsel kongrelerle, özgün akademik çalışmaların sunumuna aracılık edeceği “Sürdürülebilirlik” ekseninde bilime katkı sunma çabası içindedir.

INARS, “International Congress on Social Sciences For Sustainability 2021” “Sürdürülebilirlik” temalı kongremizde bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği içindeyiz. Kongreye gelecek özgün çalışma ve araştırmaların bilime, insanlığa ve dünyamıza büyük katkı sağlayacağına inancımız tam.

Bildirilerin; e- kitap ve fiziki baskı olarak kitaplaştırılacağını hatırlatarak, dileyen bildiri sahibinin tam metninin hakem heyetinden geçmesi halinde akademik bir dergide yayınlanacağını belirtmek isteriz.

“Sürdürülebilirlik”ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak kongre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) desteğinde
22 - 23 Mayıs 2021 tarihlerinde, YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden sanal (online) olarak düzenlenecektir.

DESTEKLEYENLER

Destekleyen İnarsCongress LogoDestekleyen Yıldız Teknik Üniversitesi LogoDestekleyen Artikel Akademi Logo Destekleyen Dünya Ekonomi Politika Basın Sponsoru Logo