TEMA

INARS Congress 2021

INARS, “International Congress on Social Sciences For Sustainability 2021” “Sürdürülebilirlik” temalı kongremizde bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği içindeyiz.

İnsan, toplum, çevre, sağlık, eğitim, tarım, sanayi, hizmetler, ekonomi ve mühendislik ekosistemlerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirliğin kendisi bir bilim dalı haline gelirken, bilimin tüm alanları ve hemen her disiplin, dünyanın yaşam destek ünitelerine kritik katkılar sunmaya başladı. Bilimin gündeminde ilk sırayı alan sürdürülebilirlik, artık her yönüyle disiplinli bir çabayı temsil ediyor. Bilimsel çalışma ve makalelerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Üniversiteler ve bilim kurumları bu disipline artık olması gerektiği şekilde özel bir önem atfediyor.

Kongreye gelecek özgün çalışma ve araştırmaların bilime, insanlığa ve dünyamıza büyük katkı sağlayacağına inancımız tam.

Aşağıda sıralanan başlıklarda “Sürdürülebilirlik temalı” sunumuzu gerçekleştirebilirsiniz.

• Covid-19 Sonrası SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Açık ve Uzaktan Öğrenme
• Bankacılık ve Sigortacılık 
• Bilgi ve Belge Yönetimi 
• Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
• Bölgesel Çalışmalar 
• Çağdaş Sanatlar 
• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
• Çeviribilim 
• Çocuk Gelişimi 
• Dilbilimi 
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 
• Dünya Dilleri ve Edebiyatları 
• Eğitim Bilimleri 
• Ekonometri 
• Endüstri Ürünleri Tasarımı 
• Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 
• Felsefe 
• Finans 
• Gazetecilik ve Medya Çalışmaları 
• Geleneksel Türk Sanatları 
• Gelişim Psikolojisi 
• Görsel İletişim Tasarımı 
• Güzel Sanatlar Eğitimi 
• Halkla İlişkiler 
• İç Mimarlık 
• İktisadi Düşünce 
• İletişim Çalışmaları 
• Kamu Yönetimi 
• Karşılaştırmalı Edebiyat 
• Klasik Türk Edebiyatı 
• Makro İktisat & Mikro İktisat 
• Maliye & Muhasebe 
• Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
• Mimarlık 
• Müzik 
• Organizasyon 
• Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji 
• Özel Eğitim 
• Pazarlama 
• Peyzaj Mimarlığı 
• Plastik Sanatlar 
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
• Reklamcılık • Sahne Sanatları 
• Sinema 
• Sinema 
• Siyasal Düşünceler & Siyaset Bilimi 
• Siyasal Hayat ve Kurumlar 
• Sosyal Bilimler Eğitimi 
• Sosyal Hizmet & Sosyal Politika 
• Sosyal Psikoloji & Sosyal ve Kültürel Antropoloji & Sosyoloj 
• Şehir ve Bölge Planlama 
• Tasarım 
• Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu 
• Temel Eğitim 
• Turizm 
• Türk Dili 
• Türk Halk Bilimi 
• Türkçe Eğitimi 
• Uluslararası İktisat 
• Uluslararası İlişkiler 
• Uluslararası Ticaret 
• Üretim ve Operasyon Yönetimi 
• Yabancı Dil Eğitimi 
• Yeni Türk Edebiyatı 
• Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları 
• Yönetim Bilişim Sistemleri 
• Yönetim ve Strateji 
• Yükseköğretim Çalışmaları 

DESTEKLEYENLER

Destekleyen İnarsCongress LogoDestekleyen Yıldız Teknik Üniversitesi LogoDestekleyen Artikel Akademi Logo Destekleyen Dünya Ekonomi Politika Basın Sponsoru Logo