YAYIN

INARS Congress 2021

INARS, 2021 yılı kongre takvimi kapsamında ilk etkinliğini “International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021” adıyla bahar döneminde gerçekleştiriyor

Bildiri Tam Metinlerinin (isteğe bağlı) gönderilmesi için son tarih - 15 Mayıs 2021

Editör kurulunca ön incelemeden geçen özet bildirilerin açıklanması için son tarih - 17 Nisan 2021

Kongre özet kitabının ISBN’li e-Kitap yayın tarihi - 24 Mayıs 2021

Hakem sürecinden geçen makalelerin yayınlanması son tarih - Nisan 2022

Tam Metin Kitap Yayın Tarihi - Eylül - 2021

“Sürdürülebilirlik”ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak kongre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) desteğinde
22 - 23 Mayıs 2021 tarihlerinde, YÖK’ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden sanal (online) olarak düzenlenecektir.

“INARS Congress 2021 | Tam Metin Fiziki veya e-Kitap Yayın Süreci 

INARS Congress; International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021” bildiri tam metninizin yayınına ilişkin sizlere birkaç olanak sunuyoruz:

1-Tam metin kitabı olarak yayın,
2-Yıldız Teknik Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Dergisi 
3-Artikel Akademi

DESTEKLEYENLER

Destekleyen İnarsCongress LogoDestekleyen Yıldız Teknik Üniversitesi LogoDestekleyen Artikel Akademi Logo Destekleyen Dünya Ekonomi Politika Basın Sponsoru Logo